Rektor presenterar grafik över statistik för sin personal

Ett enkelt beslut

Visar enkelt och överskådligt din skolas resultat och förutsättningar. Jämförelser presenteras mot de fyra mest lika skolorna i Sverige, samt mot en större jämförelsegrupp, lägeskommunen, och riket. Skolbladet har skapats med det nya nationella kvalitetssystemet i åtanke.Du får enkelt och överskådligt din skolas resultat och förutsättningar. 

Skolbladet är en utmärkt utgångspunkt för din skolas kvalitetsarbete.

Skolbladets innehåll

Skolbladet utgör ett utmärkt underlag för skolans systematiska kvalitetsarbete. 

Tidsbesparing

Använd din tid bättre. Få underlag för din skola som redan är sammanställda och tydligt visualiserade.

Jämförelseskolor

I Skolbladet matchas du med de skolor i Sverige som är mest lik just din – oavsett vilken kommun eller huvudman de tillhör.

Statistik

Se bland annat betygsstatistik, svar från personal- och vårdnadshavarenkäter, elevernas bakgrund och personalstatistik.

Historik

Skolbladet visar data för de senaste sex läsåren och bygger på den data som skolhuvudmännen redovisar till SCB.

Flickor och pojkar

Statistiken redovisas uppdelat på flickor och pojkar. Finn avvikelser såväl på din skola som jämfört med liknande skolor.

Snabbstart

Med Skolbladet som hörnbit för dokumentationen av era resultat kan du direkt börja ert analysarbete.

Tillsammans

Visa enkelt och tydligt din skolas uppgifter och arbeta tillsammans utifrån en gemensam förståelse.

Sammanhålla skolenheter

Även om din skola har eller har haft flera skolenheter så visas statistiken sammanhållen. Vår statistik följer skolan.

Få något tillbaka

All tid ni lägger på uppgiftsinmatning – i Skolbladet får ni lön för mödan och får äntligen tillbaka något.

Vill du få Skolbladet för din skola?

Efter din intresseanmälan utgår vi från våra datamodeller för att identifiera era jämförelseskolor och kontaktar er för att säkerställa att ni kommer få vad ni förväntar er.

Jämförelseskolorna har alltid samma årskurser och jämförbara elevtal. Vi matchar även mot typ av geografiskt socioekonomiskt område, vad för slags kommun skolorna finns i, samt era elevers förutsättningar. Skolbladet levereras under normala omständigheter inom tre arbetsdagar.

 

Vi levererar Skolbladet för 9 449 kr exkl. moms